Nordea Investments: – Taler for en kraftig rekyl

Nordea Investments: – Taler for en kraftig rekylNordea Investments: – Taler for en kraftig rekyl

I Kina vender innbyggerne nå sakte tilbake på jobb etter den utvidede nyttårsfeiringen, som følge av virusutbruddet. Mange bedrifter er fortsatt stengt eller går på lav kapasitet, men mye tyder på en kraftig rekyl når alt er tilbake til normalen, skriver Nordea Investments-økonomer, med sjefstrateg Erik Bruce i spissen, i en fersk rapport. «Signaler om spredning kan bli vel så viktig for markedsutviklingen framover. Får vi klare signaler om at antall nye tilfelle stabiliseres eller faller, vil mange fokusere på den rekylen en må regne med i økonomisk aktivitet når tiltakene for å hindre spredning avvikles og smittefrykten avtar», skriver økonomene. «Lagernedbygging, utsettelse av innkjøp og flaskehalser i produksjonskjedene taler for en kraftig rekyl når økonomien igjen fungerer normalt», skriver de videre, og påpeker at like viktig er også tiltakene i form av ekspansiv finans- og pengepolitikk i kjølvannet av tilbakeslaget. Nordea Investments trekker frem at det fortsatt er høyst usikkert hvor hardt midlertidig stenging av fabrikker og forbrukere som holder seg hjemme av smittefrykt vil ramme kinesisk industriproduksjon og forbruk. De påpeker at aktiviteten i landet alltid faller i forbindelse med den kinesiske nyttårsfeiringen, og at svakheten kan vare i en måneds tid. Store mengder arbeidere som har tatt arbeid andre steder enn i hjemmeregionen reiser nemlig hjem og middelklassen drar på ferie, noe som betyr at industriproduksjon, byggeaktivitet og forbruk normalt utvikler seg svakt. Økonomene mener at det imidlertid er liten tvil om at nedturen nå blir langt hardere enn normalt, men at markedet er forberedt på svake tall. «Signaler om spredning kan ...
More on: finansavisen.no