Get link fshare, get link 4share, get link vip 4share

Link fshare sẽ tự động mở sau khoảng 1 phút

Link vip 4share sẽ tự động mở sau khoảng 1-2 phút.
Server get 4share sẽ tự reset IP
vào 6, 13 và 18 giờ để tránh bị ban IP và hỗ trợ file dung lượng tối đa 12GB
Nếu bị lỗi SORRY! TOO MANY ACCESS FROM bạn vui long thử lại vào các giờ trên